آدرس آزمایشگاه آریا :اهواز - کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - مجتمع آریا - طبقه اول

ساعات کاری

Aria Lab

ساعات کاری:

شنبه تا پنجشنبه

ساعت 7:30 صبح الی 21:30 شب