آدرس آزمایشگاه آریا :اهواز - کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - مجتمع آریا - طبقه اول

آنالیز ادرار

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

آنالیز ادرار

آنالیز ادرار